bloom-woman-and-man-doing-web-browser-development

Čime se bavi projekat PEERSolvers?

Osnovni cilj projekta PEERSolvers je da kreiramo program za adolescente koji će im pomoći da bolje sarađuju jedni sa drugima u rešavanju raznovrsnih problema. Konstruktivnija saradnja sa vršnjacima omogućava mladima da formulišu bolja rešenja za probleme i da razviju svoje lične kompetencije.

bloom-online-video-conference-for-employees

Šta je to PEER model?

Polazeći od sociokulturne psihologije, a na osnovu integracije postojećih znanja iz oblasti razvojne psihologije i obrazovnih nauka, razvićemo jedinstven PEER model. Ovaj model izdvaja ključne faktore koji su relevantni za kvalitet i produktivnost saradnje između mladih: osobine ličnosti (P), razmena ideja (E), emocionalna inteligencija (E) i dostupni resursi (R). Pored teorijskog doprinosa i razvoja PEER modela koji će biti spreman za primenu u obrazovnom kontekstu, tokom trajanja projekta sprovešćemo nekoliko empirijskih istraživanja. Dizajn ovih studija oslanja se na primenu miks-metodskog pristupa, te će neke studije koristiti kvalitativne tehnike prikupljanja i obrade podataka o iskustvima mladih, dok će se u glavnim studijama primeniti eksperimentalni dizajn radi provere efekta PEER modela na kvalitet interakcije i zajedničkih produkata, kao i individualnih kompetencija.

Koji su naši ciljevi?

Neposredni cilj projekta je da razvijemo i primenimo inovativan PEER model koji će pomoći mladima da unaprede veštine zajedničkog rešavanja problema i da na osnovu toga unaprede svoje kompetencije. Krajnji cilj je da se nakon završetka projekta PEER model primeni u redovnom obrazovanju kako bi svi mladi dobili priliku da nauče kako da sarađuju sa vršnjacima na kvalitetniji i produktivniji način.

Naš tim

Ivana Stepanović Ilić